Rescue remedie

Een bekende bloesemremedie is de Rescue remedie. De remedie is veilig voor kinderen en ook voor dieren. Rescue remedie zijn 5 bloesems in 1 remedie en wordt gebruikt bij stress, shock en hevige emoties door een bepaald voorval. Deze remedie maakt je rustig en helder. De 5 bloesems zijn: Rockrose Bloesem voor heldenmoed, als je…

Groep overgevoeligheid

De 5e groep is overgevoeligheid. Agrimonie: Onbalans gaat confrontatie uit de weg zorgen en innerlijke onrust verbergen achter humor zijn op de vlucht voor zichzelf of voor de werkelijkheid Balans oprechte intense blijdschap innerlijke vrede zelf acceptatie en uiting kunnen geven aan gevoelens Centaury: Onbalans weinig wilskracht kunnen geen nee zeggen, daardoor makkelijk uit te…

Groep overbezorgdheid

De 6e groep is overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. Cichory onbalans: snel afgewezen voelen aandacht claimen verlatingsangst neiging tot bezittingsdrang anderen teveel bekritiseren balans: onzelfzuchtig in zorg met grote liefde en toewijding kunnen zorgen zonder iets terug te verwachten stelt je in staat de ruimte te geven aan anderen Vervain onbalans: probeert het leven volledig…

Groep onzekerheid

De 2e groep van de bloesems is onzekerheid. Dit zijn de bloesems die erbij horen: Bloesem van intuitie: Cerato Onvoldoende vertrouwen in eigen kunnen. Raad en bevestiging vragen aan anderen. Imiterend gedrag. Bloesem van vertrouwen: Gentian Snel ontmoedigd. Pessimistisch, sceptisch. Twijfel en onzeker in iedere situatie. Bloesem voor de hoop: Gorse Wanhopig, verslagen. Verloren vertrouwen….

Groep onvoldoende interesse

De 3e groep van de bloesems is onvoldoende interesse in het hier en nu. Bloesem van de herhaling: Chestnud bud Regelmatig herhalen van dezelfde fout en er niet van leren, maar proberen het zo snel mogelijk te vergeten. Gebrek aan concentratie. Bloesem van heimwee: Honeysuckle Hangen aan herinneringen van het verleden, kunnen dat niet loslaten…

Groep moedeloosheid en wanhoop

De 6e groep is moedeloosheid en wanhoop Willow Onbalans: gevoel slachtoffer te zijn innerlijke ergernis verbittering, zwartgalligheid wrok/haat koesteren in zichzelf gekeerd Balans: verantwoording nemen in je leven je wordt bewust dat je  je leven zelf kan bepalen je ontwikkelt de kracht van positief denken je gaat rust, vertrouwen en optimisme uitstralen Larch Onbalans: gebrek…

Groep eenzaamheid

De 4e groep van de bloesems is eenzaamheid/alleen voelen Heather: bloesem van het invoelingsvermogen Onbalans : geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen egocentrisch klampen zich vast aan een ander; zijn niet graag alleen zelfbeklag Balans: onzelfzuchtig, vertrouwen innerlijke rust hulpvaardig Impatiens: bloesem van geduld en zachtmoedigheid Onbalans: prikkelbaar, haastig vaak chaotisch snel in denken en…

Groep angst

De bloesemremedies zijn ingedeeld in 7 groepen. De eerste groep is angst Dit zijn de bloesems die worden gebruikt: Aspen bij onbestemde angst niet te benoemen angsten na  misbruik nachtmerries of slaapstoornissen Cherry Plum voor ontspanning, berusting, angst voor verlies van controle en zelfbeheersing, wanhoopsgevoel irrationele gedachten Rockrose paniek, schrik bij noodgevallen, ongeluk of shock…